Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6ติดต่อจองห้องพัก ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ For booking please contact
ที่อยู่: เลขที่ 312 หมู่ 7 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 Address: 312 M.7, T.Non Sung, A.Muang, Udonthani 41330 Thailand
โทร/แฟกซ์ : 042-295-645
อีเมลล์ : lomdaoresort@gmail.com
Phone/Fax: 6642 295 645
email: lomdaoresort@gmail.com
คุณไก่ : + 66 81 917 1241
คุณบุญล้อม :+ 66 81 829 5070
คุณโย :+ 66 81 824 8198
KAI : + 66 81 917 1241
BUNLOM :+ 66 81 829 5070
YOO : + 66 81 824 8198


312 Moo.7, T.Non Sung, A.Muang Udonthani 41330 Thailand เลขที่ 312 หมู่ 7 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
kai : +66 81 917 1241, bunlom : +66 81 829 5070, yoo : +66 81 824 8198
email : lomdaoresort@gmail.com